technika

Technika podľa Sharon Isbin

Posted on Updated on

Mnohí z nás vidia gitaru ako nástroj modernej doby. Obľubujeme jazz, rock, country a funk a máme tendenciu používať trsátko na vyjadrenie našich hudobných myšlienok. Aj keď robíme príležitostné vpády do oblasti unplugged, trávime väčšinu času s elektrikou.

No, tu je nová správa: Je tu aj iný svet gitary – svet, kde pentatonická stupnica nie je lingua franca, a ktorého obyvatelia nie sú nikdy zapojení do lampového Marshalla alebo nezbožňujú Stevie Ray Vaughana. Vitajte v ríši klasickej gitary! Táto bohatá tradícia je stará stáročia, a môžete staviť svoj starý Tube Screamer, že tí z nás, ktorí bývajú v Electrickej krajine môžu mať tiež úžitok z toho, čo sa naučili naši predkovia.

O pomoc pri prieniku do tejto nadčasovej múdrosti, sme poprosili Sharon Isbin – jednu z popredných svetových pedagógov a interpretov klasickej gitary – aby nás trochu sprevádzala. Sharon, autorka knihy Classical Guitar Answer Book [String Letter Publishing] a riaditeľka gitarového oddelenia hudobného festivalu Aspen a Dullard School v New Yorku, poskytla užitočné rady o technike tvorby tónu a hmatania, ponúkla účinné tipy na cvičenie, a ako prídavok prezradila svoj spôsob memorizácie hudby – zručnosť, ktorá ako hovorí je nevyhnutná, pre akéhokoľvek praktického hudobníka.

Sharon začína cvičeniami zameranými na riešenie konkrétnych problémov techniky v oboch rukách.

Pravá ruka

“Jedným z najlepších spôsobov na rozvoj techniky pravej ruky,” vraví Sharon, “je práca na arpeggiových etudách. Môžete začať s niečím jednoduchým, ako je aplikácia základnej vzorky brnkania s akordom Em v prvej polohe a potom opakovať vzorku rôznymi spôsobmi po strunách. To vám pomôže zvyknúť na pohyb cez všetky struny, bez toho, aby vás rušila ľavá ruka.“

Na ilustráciu, Sharon hrá cv.1a. “Táto vzorka,” vysvetľuje, “začína na spodných štyroch strunách. Potom presuniete ukazovák, prostredník a prstenník na ďalšie vyššie struny  [takt 2], nasledované palcom [takt 3]. Pokračujete s presúvaním prstov nasledovaných palcom  [takty 4 a 5]. Nakoniec, zostupujete len s palcom [takty 6 a 7], takže si zvyknete, že palec a prsty sú oddelené – čo sa nestalo pri pohybe nahor. Opakujte každý takt trikrát, než sa presuniete k ďalšej vzorke.”  Venujte pozornosť označeniu prstov (p, i, m, a).

Pri ďalšom cvičení, cv.1b je vzorka z cv.1a obrátená.

Cv.1c ukazuje variantu v 2/4 takte. „Môžete vymyslieť iné vzorky,“ hovorí Sharon. „V tomto cvičení môžete použiť akúkoľvek kombináciu štyroch prstov pravej ruky.“

(pokračovanie nabudúce…)