Stretnutie pri strunách 2017

VIII. ročník medzigeneračného stretnutia študentov gitary.

Nitra, 6.-7. apríl 2017

Miesto: ZUŠ J. Rosinského, Synagóga

LektoriM.Mus. Miriam Rogriguez Brüllová, Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.

 

Harmonogram

6. apríla

9:00 Stretnutie interpretov a lektora

9:30 – 18:00 Workshop interpretov – komorná hra (M.Mus. Miriam Rogriguez Brüllová)

7. apríla

8:30- 10:30 Workshop interpretov – komorná hra (M.Mus. Miriam Rogriguez Brüllová)

9:00- 9:30 prezentácia účastníkov metodického seminára

9:30-10:30  Metodický seminár: “Gitarové školy z hľadiska potrieb slovenského žiaka” ( Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.)

10:40- 11:45 Workshop interpretov – individuálna príprava

10:45- 11:45  Metodický seminár: “Príprava žiaka na koncertné/súťažné vystúpenie” (M.Mus. Miriam Rogriguez Brüllová)

11:45-12:45 obedňajšia prestávka

12:45-14:00 Metodický seminár: “Príprava žiaka na koncertné/súťažné vystúpenie – praktická časť” (M.Mus. Miriam Rogriguez Brüllová)

14:30-16:30 Akustická skúška interpretov (Synagóga)

17:00 – 18:30 Koncert (Synagóga)