Časový harmongram a prihlášky

Časový harmonogram:

  • 22. 1.2021 – uzávierka prihlášok a poplatkov
  • 12. 2. 2021 – uzávierka súťažných videí
  • 20. 2. 2021 – vyhodnotenie súťaže
  • 28. 2. 2021 – e-koncert víťazov a vybraných účastníkov

Ďalšie pokyny vám pošleme po zaevidovaní prihlášky a úhrade štartovného poplatku.
Organizátori si vyhradzujú právo prispôsobiť časový harmonogram podľa aktuálnych potrieb.

Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho v sólovej hre a komornom zoskupení je 10 €. Výšku uvedeného poplatku prosíme uhradiť prevodným príkazom na č. účtu: SK 8802 000 000 0028 3554 1357. Do poznámky uveďte meno účastníka alebo názov Vašej školy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Mailová adresa: s.hammadova@gmail.com alebo tel. č. 0902 904 912.

Samira Hammadová