História

Aj keď oficiálne o.z. Apropo Gitara vzniklo registráciou v roku 2009, jeho neoficiálne aktivity sa začali už v roku 2003, keď sme pri ZUŠ Nové Zámky začali organizovať každoročné pobytové semináre pre žiakov počas májových sviatkov. Po niekoľkých rokoch hľadania sa ustálila programová štruktúra týchto seminárov a zaužíval sa názov: Apropo Gitara. Finančné prostriedky sme získavali hlavne od rodičov, donorov, a aj z vlastných zdrojov.
Po odchode hlavného sponzora – rodiča, ktorého dcéra ukončila štúdium – sme boli nútení hľadať nové zdroje. Niekoľko rokov sa nám to aj darilo, ale keď v dôsledku hospodárskej krízy hrozilo, že naše aktivity zaniknú, zaregistrovali sme sa a v súčasnosti finančné prostriedky získavame takmer výlučne z 2% daní.
Usporiadali sme niekoľko tzv. “Záškoláckych koncertov” – open air v priestoroch areálu našej školy a koncert v parku na Sihoti.
V rokoch 2010 – 2014 pracoval na ZUŠ Jozefa Rosinského gitarový súbor A teraztutto. Tento súbor bol jedinečný tým, že jeho členmi neboli iba žiaci jednej školy, ale aj pedagógovia, študenti nitrianskeho konzervatória a iných umeleckých škôl. V roku 2011 sme zorganizovali sériu koncertov pre detské domovy a v roku 2012 sme participovali na nahrávke demo CD.
V roku 2012 sme pre účastníkov súťaže Nitrianska Lutna zorganizovali metodický seminár na tému “Finálna príprava žiaka na koncertné, alebo súťažné vystúpenie”. Lektormi boli doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD. a Mgr.art. Martin Krajčo, ArtD. Súčasťou seminára bol aj večerný koncert týchto dvoch vynikajúcich umelcov, po názvom Cithara Diem.
V roku 2013 sme usporiadali školskú gitarovú súťaž “Guitar Star“. Hlavnou cenou pre víťaza bol pobyt na seminári Apropo Gitara 2013 zadarmo.
V rokoch 2010 – 2019 sme organizovali viacgeneračné workshopy spojené s koncertom pod názvom Stretnutie pri strunách.
V rokoch 2015 – 2022 sme organizovali regionálnu gitarovú súťaž Gitarová Nitra.

V súčasnosti tvorí jadro našej činnosti podpora menšinových akustických žánrov, a spoločenské a vzdelávacie aktivity.