Podujatia

Pripravujeme:

Usporiadali sme:

 • 7.5.2022 18:00 Koncert Modrý večer v Synagóge
 • 29.4.2022 18:00 Slávnostné otvorenie a krst nového klubu Apropo Gitara
 • 6.4.2022 Stretnutie pri strunách – workshop a koncert komornej hry s Bratislavským gitarovým kvartetom
 • 23.2.3022 Gitarová Nitra – VII. ročník regionálnej gitarovej súťaže
 • 14.2.2020 Gitarová Nitra – V. ročník regionálnej gitarovej súťaže – zabezpečili sme ceny do súťaže v hodnote 500 €.
 • január 2019 – vydali sme zbierku skladbičiek pre malých gitaristov s názvom Nitrianske poviedky, ktorú sme bezplatne poskytli účastníkom súťaže Gitarová Nitra.
 • 10.-11.4.2019 Stretnutie pri strunách – X. ročník
 • 15.2.2019 Gitarová Nitra – IV. ročník regionálnej gitarovej súťaže – zabezpečili sme ceny do súťaže v hodnote 120 €.
 • 15.2.2019 v rámci súťaže Gitarová Nitra sme zorganizovali a financovali recitál gitaristu Karola Samuelčíka v nitrianskej synagóge.
 • január 2019 – vydali sme zbierku skladbičiek pre malých gitaristov s názvom Gitara v ZOO, ktorú sme bezplatne poskytli účastníkom súťaže Gitarová Nitra.
 • 31.1.2019 Metodický seminár s prof. Jozefom Zsapkom
 • 2018/2019 pre malých gitaristov sme organizovali „nástenkovú súťaž„, do ktorej sme poskytli drobné ceny s hudobnou tematikou. 
 • 5.10.2018 Modrý večer v synagóge. Bluegrassový koncert skupiny Kitchen Grass a ich hostí.
 • júl 2018 – podporili sme účasť žiaka na medzinárodných gitarových kurzoch v Modre sumou 350 €.
 • 24.-25.4.2018 Stretnutie pri strunách – IX. ročník medzigeneračného stretnutia gitaristov
 • 15.2.2018 Gitarová Nitra – III. ročník regionálnej gitarovej súťaže
 • 17. – 18.06.2017 Gitara v pyžame II. – noc v ZUŠ-ke – kurz pesničiek pre začiatočníkov (nekonal sa pre nezáujem)
 • 10.6.2017 – Záškolácky koncert v parku na Sihoti
 • 12.5.2017 Modrý večer v synagóge. Bluegrassový koncert skupiny Kitchen Grass a ich hostí.
 • 6.-8.5.2017 – Apropo Gitara. 17. ročník gitarového tábora.
 • 6.-7.4.2017 – Stretnutie pri strunách VIII. Medzigeneračné stretnutie mladých gitaristov
 • 7.4.2017 Metodický seminár pre pedagógov Téma: „Príprava žiaka na koncertné/súťažné vystúpenie“
 • 15. február 2017 Gitarová Nitra – II. ročník regionálnej gitarovej súťaže
 • 11. november 2016 – koncert skupiny Kitchen Grass v Trafačke
 • Apropo gitara XVII. ročník sa neuskutočnil pre nezáujem rodičov a žiakov
 • Gitara v pyžame – gitarová dielňa pre začiatočníkov, 4.-5. jún 2016
 • Interpretačný seminár pre žiakov žiakov a pedagógov – apríl 2016
 • Stretnutie pri strunách VI. – apríl 2016
 • Regionálnu súťaž v hre na klasickej gitare Gitarová Nitra – 18. február 2016
 • Koncert pre dôchodcov
 • Apropo gitara XVI. – pobytový seminár pre žiakov ZUŠ, prelom októbra a novembra 2015,
 • Stretnutie pri strunách V., koncert v Synagóge,14. máj 2015,
 • Apropo gitara XV. – pobytový seminár pre žiakov ZUŠ, prelom apríla a mája 2015,
 • Stretnutie pri strunách IV. – gitarový koncert v Nitre, 5. júna 2014,
 • Spoločný komorný gitarový koncert v Tvrdošovciach, 17. mája 2014,
 • Gitarová dielňa – počas jarných prázdnin 2014,
 • Apropo gitara XIV., pobytový seminár pre žiakov ZUŠ – gitaristov v detskom tábore Čaradice, jeseň 2014,
 • A poznáte túto? – koncerty pre domovy dôchodcov, jún 2014
 • Medzinárodný festival J.K. Mertza v Bratislave – workshop, jún 2014
 • Bluegrass párty – stretnutie bluegrassových kapiel, 11. mája 2013
 • Cithara Diem – interpretačný seminár a koncert (Ján Labant a Martin Krajčo), 9. mája 2013
 • Apropo Gitara XIII. – pobytový seminár v Čaradiciach, október 2013
 • A poznáte túto? – koncerty pre detské domovy, máj 2012
 • Koncert pre detský domov – Veľké Uherce, 1. mája 2012
 • Apropo Gitara XII. – pobytový seminár, Horná Ves, 27. apríla – 1. mája 2012
 • Stretnutie pri strunách 3 – gitarový koncert v Nitre, 29. marca 2012
 • Apropo Gitara XI. – pobytový seminár v Čaradiciach, máj 2011
 • Stretnutie pri strunách 2 – gitarový koncert v Nitre, 8. apríla 2011
 • Gitarová čítanka – publikácia pre žiakov 2. a 3. ročníka ZUŠ, september 2010
 • Apropo Gitara X. – pobytový seminár, 30 apría – 2. mája 2010
 • Stretnutie pri strunách 1 – gitarový koncert v Nitre, 25. marca 2010