2%

Ako každý rok, aj teraz sa na vás obraciame so žiadosťou o podporu vo forme poukázania 2% z vašich daní.

Postup:

A) zamestnanci

 • do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane
 • do formulára „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ vypíšte svoje údaje a sumu 2% resp. 3% z už
  zaplatenej dane. Sumu aj dátum zaplatenia dane zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa.
  Minimálna suma, ktorú môžete poukázať, je 3 €.
 • 3 % dane môžu darovať iba tí, čo v r. 2017 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod.
  Potrebujete k tomu potvrdenie (nemusíte darovať 3 % tomu subjektu, pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník/čka).
 • do 30.04.2018 doručte poštou alebo osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska tieto dokumenty: vyhlásenie
  o poukázaní sumy 2 % (3%) + Potvrdenie o zaplatení dane. Ak poukazujete 3% priložte aj Potvrdenie od
  organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník.

B) fyzické osoby, ktoré si v r. 2018 podávajú daňové priznanie za rok 2017:

 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú v záverečnej časti už uvedené kolónky na poukázanie 2 – 3% z dane.
  Minimálna suma na darovanie je 3 EUR, maximálne môžete darovať sumu vo výške 2 – 3 % dane. Musíte ju
  darovať iba jednému prijímateľovi. Nezabudnite aj tu daňové priznanie podpísať! Údaje, ktoré potrebujete do
  daňového priznania uviesť: IČO: 421 24 883; forma: občianske združenie; názov: Apropo Gitara; adresa: Štúrova 21, Nitra 94901
 • ak ste v r. 2017 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod., môžete darovať až 3 % dane.
  K daňovému priznaniu potrebujete priložiť potvrdenie od tejto organizácie
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte zvyčajne do 31. 3. 2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

C) právnické osoby

 • vypočítajte si Vaše 1 % resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať
  v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Celé 2 % dane môžete darovať iba vtedy, ak ste ako právnická
  osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2017 (teda zvyčajne do 31.3.2017)
  zároveň darovali financie vo výške 1 % dane formou priameho daru na verejnoprospešné účely (hocikomu, nielen
  vybranému prijímateľovi, ktorému teraz chcete poukázať daň). Poukázať môžete aj menej ako 1 % (resp. 2%),
  musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už v časti VI. uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3
  prijímateľov.
 • Údaje, ktoré potrebujete do
  daňového priznania uviesť: IČO: 421 24 883; forma: občianske združenie; názov: Apropo Gitara; adresa: Štúrova 21, Nitra 94901
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový
  úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov
  a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali,
  v prospech Vami vybraných prijímateľov.
  Poznámky
  – naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie

 

Ďalšou možnosťou, ako nám pomôcť je realizovať svoje internetové nákupy pomocou portálov Podporte.sk, alebo Dobromat.sk. Vás to nestojí nič, z vášho nákupu obchody odvedú niekoľko centov na náš účet.

Ak by ste sa rozhodli prispieť na našu činnosť priamo: IBAN: SK8802000000002835541357
Ďakujeme

Apropo Gitara