2%

Ako každý rok, aj teraz sa na vás obraciame so žiadosťou o podporu vo forme poukázania 2% z vašich daní. Ak chcete vedieť, na čo tieto peniaze použijeme, kliknite sem.

Dokedy darovať 2% z dane?
 • Ak ste zamestnanec a daňové priznanie robí váš zamestnávateľ, darovať 2% z dane je možné do 30. 4. 2021.  
 • Ak ste podnikateľ (daňové priznanie si robíte sami) alebo firma (právnická osoba), máte možnosť asignovať 2 percentá z dane spolu s podaním daňového priznania, a to do 31. 3. 2021. Tomu si prosím prispôsobte ak nižšie uvedené termíny.
Postup:

A) zamestnanci

 • do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
 • do formulára „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ vypíšte svoje údaje a sumu 2% resp. 3% z už zaplatenej dane. Sumu aj dátum zaplatenia dane zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa.
  Minimálna suma, ktorú môžete poukázať, je 3 €.
 • 3 % dane môžu darovať iba tí, čo v r. 2020 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod.
  Potrebujete k tomu potvrdenie (nemusíte darovať 3 % tomu subjektu, pre ktorý ste pracovali ako dobrovoľník/čka).
 • do 30.04.2021 doručte poštou alebo osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska tieto dokumenty: vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % (3%) + Potvrdenie o zaplatení dane. Ak poukazujete 3% priložte aj Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník.

B) fyzické osoby, ktoré si v r. 2020 podávajú daňové priznanie za rok 2019:

 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú v záverečnej časti už uvedené kolónky na poukázanie 2 – 3% z dane.
  Minimálna suma na darovanie je 3 EUR, maximálne môžete darovať sumu vo výške 2 – 3 % dane. Musíte ju darovať iba jednému prijímateľovi. Nezabudnite aj tu daňové priznanie podpísať! Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 421 24 883; forma: občianske združenie; názov: Apropo Gitara; adresa: Štúrova 21, Nitra 94901
 • ak ste v r. 2020 odpracovali ako dobrovoľník/čka pre nejakú organizáciu min. 40 hod., môžete darovať až 3 % dane. K daňovému priznaniu potrebujete priložiť potvrdenie od tejto organizácie
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte zvyčajne do 31. 3. 2021 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

C) právnické osoby

 • vypočítajte si Vaše 1 % resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Celé 2 % dane môžete darovať iba vtedy, ak ste ako právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v r. 2021 (teda zvyčajne do 31.3.2021) zároveň darovali financie vo výške 1 % dane formou priameho daru na verejnoprospešné účely (hocikomu, nielen vybranému prijímateľovi, ktorému teraz chcete poukázať daň). Poukázať môžete aj menej ako 1 % (resp. 2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už v časti VI. uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 421 24 883; forma: občianske združenie; názov: Apropo Gitara; adresa: Štúrova 21, Nitra 94901
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

  Poznámky
  – naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie vy.

Ďalšou možnosťou, ako nám pomôcť je realizovať svoje internetové nákupy pomocou portálov Podporte.sk, alebo Dobromat.sk. Vás to nestojí nič, z vášho nákupu obchody odvedú niekoľko centov na náš účet.

Ak by ste sa rozhodli prispieť na našu činnosť priamo:
IBAN: SK 8802 000 000 0028 3554 1357

Ďakujeme!

Apropo Gitara