Stretnutie pri strunách 2018

Uzávierka programu bola 6 apríla.

Predpokladaný harmonogram je:

24.4.

09:00 – 12:00 workshop orchestra
13:30 – 17:00 workshop orchestra
17:30 – 19:00 individuálna príprava

25.4.

09:00 – 12:00 workshop orchestra, (metodický seminár)
14:30 – 16:00 akustická skúška v synagóge
17:00 – 18:30 koncert v synagóge
19:00        spoločná večera účastníkov

Účasť je zdarma, ale účastníci si musia zabezpečiť stravu a ubytovanie (je možnosť prespať v škole – spacák so sebou, prípadné problémy vyriešime).

Tešíme sa na stretnutie