2017

V roku 2017  sme finančne podporili tieto podujatia:

  • regionálna gitarová súťaž “Gitarová Nitra” – 2. ročník regionálnej súťaže v hre na klasickej gitare – 634,59 €
  • Podujatie “Stretnutie pri strunách” – 8. ročník stretnutia mladých gitaristov s profesionálnymi umelcami a študentmi – 850 €
  • Metodický deň – gitarové semináre v rámci podujatia ” Stretnutie pri strunách”- 319,26 €
  • Apropo Gitara –  17. ročník pobytového seminára pre najmenších gitaristov – 200 €