Všeobecne

Technika podľa Sharon Isbin

Posted on Updated on

Mnohí z nás vidia gitaru ako nástroj modernej doby. Obľubujeme jazz, rock, country a funk a máme tendenciu používať trsátko na vyjadrenie našich hudobných myšlienok. Aj keď robíme príležitostné vpády do oblasti unplugged, trávime väčšinu času s elektrikou.

No, tu je nová správa: Je tu aj iný svet gitary – svet, kde pentatonická stupnica nie je lingua franca, a ktorého obyvatelia nie sú nikdy zapojení do lampového Marshalla alebo nezbožňujú Stevie Ray Vaughana. Vitajte v ríši klasickej gitary! Táto bohatá tradícia je stará stáročia, a môžete staviť svoj starý Tube Screamer, že tí z nás, ktorí bývajú v Electrickej krajine môžu mať tiež úžitok z toho, čo sa naučili naši predkovia.

O pomoc pri prieniku do tejto nadčasovej múdrosti, sme poprosili Sharon Isbin – jednu z popredných svetových pedagógov a interpretov klasickej gitary – aby nás trochu sprevádzala. Sharon, autorka knihy Classical Guitar Answer Book [String Letter Publishing] a riaditeľka gitarového oddelenia hudobného festivalu Aspen a Dullard School v New Yorku, poskytla užitočné rady o technike tvorby tónu a hmatania, ponúkla účinné tipy na cvičenie, a ako prídavok prezradila svoj spôsob memorizácie hudby – zručnosť, ktorá ako hovorí je nevyhnutná, pre akéhokoľvek praktického hudobníka.

Sharon začína cvičeniami zameranými na riešenie konkrétnych problémov techniky v oboch rukách.

Pravá ruka

“Jedným z najlepších spôsobov na rozvoj techniky pravej ruky,” vraví Sharon, “je práca na arpeggiových etudách. Môžete začať s niečím jednoduchým, ako je aplikácia základnej vzorky brnkania s akordom Em v prvej polohe a potom opakovať vzorku rôznymi spôsobmi po strunách. To vám pomôže zvyknúť na pohyb cez všetky struny, bez toho, aby vás rušila ľavá ruka.”

Na ilustráciu, Sharon hrá cv.1a. “Táto vzorka,” vysvetľuje, “začína na spodných štyroch strunách. Potom presuniete ukazovák, prostredník a prstenník na ďalšie vyššie struny  [takt 2], nasledované palcom [takt 3]. Pokračujete s presúvaním prstov nasledovaných palcom  [takty 4 a 5]. Nakoniec, zostupujete len s palcom [takty 6 a 7], takže si zvyknete, že palec a prsty sú oddelené – čo sa nestalo pri pohybe nahor. Opakujte každý takt trikrát, než sa presuniete k ďalšej vzorke.”  Venujte pozornosť označeniu prstov (p, i, m, a).

Pri ďalšom cvičení, cv.1b je vzorka z cv.1a obrátená.

Cv.1c ukazuje variantu v 2/4 takte. “Môžete vymyslieť iné vzorky,” hovorí Sharon. “V tomto cvičení môžete použiť akúkoľvek kombináciu štyroch prstov pravej ruky.”

(pokračovanie nabudúce…)

Level gitaristu v číslach :)

Posted on Updated on

1 – Úplný začiatočník
Najnižšia úroveň skladby. Prstoklad je jednoduchý, tempo je pomalé a rytmy sú pravidelné. Vysvetlivky sú obšírne a predpokladajú malé alebo žiadne predchádzajúce znalosti. Tieto skladby sú určené pre začiatočníkov v prvých týždňoch hrania na gitaru.

2 – Začiatočník
Mierne pokročilejšie prstoklady, rytmy sú stále ľahké, a nevyskytujú sa žiadne pokročilé techniky. Používajú sa jednoduché akordy. Správne hrajúci študent by mal ukázať plynulosť, ale na tejto úrovni, frázovanie, vibrato, ešte nie sú súčasťou skladby.

3,4 – Stredný
Na tejto úrovni sa vyskytuje niekoľko rýchlejších liniek. Skladby obsahujú trochu zložitejšie techniky, ako je stúpajúca a klesajúce legato. Tieto skladby tiež začínajú vyžadovať komplexnejšiu znalosť teórie, a úvod (aj keď nie ovládnutie) do ťažších techník, ako je sweeping and hybrid picking.

5,6 – Pokročilý
Na tejto úrovni sa objavuje rýchlejší alternatívny picking trhanie, zložitejšie rytmické figúry, ako napr. trysk a trioly, spolu s niektorými zložitejšími tvarmi akordu. Okrem toho budeme vidieť použitie stupníc “3 noty na strunu”, všeobecne vyššie tempá a vyspelejší sweeping and hybrid picking.

7,8 – Veľmi pokročilý
Hra dosahuje veľké rýchlosti, obsahuje ťažšie exotické stupnice so silovými hmatmi, a zložitejšími akordmi. Vedenie hlasov v akordoch vyžaduje tiež silové hmaty.

9,10 – Šialený
Komplexná technika, bez jednoduchších častí na oddych, tieto skladby majú “Wau!” faktor. Väčšina žiakov nebude môcť hrať skladby na tejto úrovni v plnej rýchlosti, ale sú skvelým zdrojom na zistenie, na akých technikách potrebujete pracovať aby ste sa dostali na šialenú úroveň.

Princípy výberu gitarového programu

Posted on

Úspech koncertu často závisí od programu, ktorý si vyberieme. Všeobecne sa používa päť kritérií na zostavenie koncertného repertoáru.

1.Princíp kontrastu

Podľa charakteru skladieb – virtuózne, živé skladby sa striedajú v protiklade s lyrickými. Tento princíp má nedostatok – v prípade, že je program rozsiahly, ku koncu koncertu poslucháč “dostane horúčku”. Princíp kontrastu je vhodný pri krátkych koncertných vystúpeniach (5-6 skladieb).

2. Princíp historického obdobia

Väčšina súčasných koncertných programov je zostavená podľa zásady “od renesancie po súčasnosť”. Podstatou tohto princípu je ukázať vývoj hudby cez prizmu času.
Zahrať po jednom diele v každom historickom štýle (barokový, klasicistický, romantický, moderný) je zvyčajne zaujímavé a má veľký účinok na poslucháčov, okrem toho gitarista demonštruje schopnosť hrať v rôznych hudobných štýloch (ovšem nie vždy ).

3. Princíp jedného skladateľa (jedného obdobia)

Na takéto koncerty sa môžu podujať len hudobníci s veľkými skúsenosťami. Napríklad David Russell nahral na disk komplet Francisca Tárrega a Antonia Laura.

4. Princíp cyklu skladieb

Na koncerte sa hrajú ľubovoľné cykly skladieb. Napríklad Andrés Segovia interpretoval cyklus”Castillos de Espana”, ktorý skomponoval Federico Moreno Torroba, Kazuhito Yamashita hral zas “12 etúd” Heitora Villa-Lobosa, atď.

5. Princíp jedného štýlu

Sú gitaristi, ktorí hrajú prevažne v jednom štýle, ale veľmi dobre. Napr.: Costas Cotsiolis hrá výnimočne hudbu Lea Brouwera, Pavel Steidl zas hudbu Johanna Kaspara Mertza atď.
Toto sú základné princípy zostavovania koncertných programov. Preskúmajme najpopulárnejší princíp: “Od renesancie po súčasnosť“. Štruktúra programu je napríkald takáto:
⦁ Johann Sebastian Bach, Silvius Leopold Weiss, John Dowland, Gaspar Sanz, Alonso Mudarra, Luis de Milan, Robert de Visée atď.
⦁ Fernando Sor, Mauro Giuliani, Dionisio Aguado, Luigi Legnaniho, Niccolò Paganini, Ferdinando Carulli, atď.
⦁ Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquin Turina atď.
⦁ Manuel Maria Ponce, Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Roland Dyens, Nikita Koshkin atď.
A znova platí: virtuózne alebo lyrické, svižné, koloratívne.
Teraz môžeme zo zoznamu zvoliť skladby podľa vlastného hudobného vkusu, samozrejme s ohľadom na svoje technické možnosti. Neodporúčam hrať “na doraz“, budete sa cítiť počas predstavenie uvoľnenejšie, čo je dobre.
Voľne preložené zo stránky Classical Guitar Library