Všeobecne

Gitarová Nitra 2022- výsledky súťaže

Posted on Updated on

Súťaž Gitarová Nitra 2022 sme úspešne zavŕšili a k dispozícii máme hodnotenie.

O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení:

Mgr.art. Ing. Karol Kompas, PhD.

Mgr.art. Jerzy Lebida

Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.

Sólová hra

I. kategória

do 10 rokov, do 3 minút

Meno a PriezviskoBodový priemerPoradie
Alexander Fellmayer21,661. miesto
Tereza Nováková21,332. miesto
Filip Mátel203. miesto
Leonard Bíró19,66
Lívia Ficová19,66
Matej Kortiš19
Ivo Stec19
Olívia Gondová18
Jozef Pitrovský17,66
Júlia Lacková17,66
Martina Vančová17,33
Leo Kontšek17,33

II. kategória

Od 11 do 12 rokov, do 5 minút

Meno a PriezviskoBodový priemerPoradie
Adam Putiška22,331. miesto
Emanuel Gabriel Dvořák222. miesto
Trevor Poór203. miesto
Marek Krajči20,66 -1bod za nedodržanie repertoáru: 19,66
Michal Kepko19,33
Daniel Filipp18,66
Melissa Gáboriková18,66
Ľudovít Gernic18,33
Zuzana Medlová18
Roman Hudec17,66

III. kategória

Od 13 do 14 rokov, do 6 minút

Meno a PriezviskoBodový priemerPoradie
Andrej Sitár22,661. miesto- Laureát súťaže
Lea Barátová22,332. miesto
Danail Dimitrov Doganov203. miesto
Laura Javorská18,66
Jakub Vyletel17,66

IV. kategória

Od 15 do 18 rokov, do 8 minút

Meno a Priezvisko Bodový priemerPoradie
Ivan Hrabčák221. miesto
Lenka Hučeková21,332. miesto
Markéta Zelenáková20,663. miesto
Lenka Maková20
Soňa Féherpatakyová19,33
Martin Huljak18,33
Samuel Stanke18,33

Cena pre najúspešnejšieho pedagóga: Mgr. art. Martin Jantula, Dis. art.

Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia: Adam Putiška – Leo Brouwer: Estudio Sencillos No. XIV

Laureát súťaže: Andrej Sitár

Ďakujeme všetkým zúčastneným a oceneným súťažiacim srdečne gratulujeme 🎉🏆🎉

e-Gitarová Nitra 2021 – výsledky

Posted on Updated on

Súťaž e-Gitarová Nitra 2021 sme úspešne zavŕšili a k dispozícii máme hodnotenie.

O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení:

Mgr.art. Ing. Karol Kompas, PhD.

Mgr.art. Jerzy Lebida

Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.

Sólová hra

I. kategória

do 10 rokov, do 3 minút

Meno a PriezviskoBodový priemerPoradie
Trevor Poór20,661
Alexander Ostrožlík19,662
Leonard Bíro19,662
Arturo Cruz Altamirano18,663
David Farkaš18,33
Sofia Gubová18
Adam Zábavník17
Allexander Fellmayer16,66
Ján Pobeha16,66

II. kategória

Od 11 do 13 rokov, do 5 minút

Meno a PriezviskoBodový priemerPoradie
Jakub Gunár22,501 (Tomašovič
nebodoval svojho žiaka)
Lea Barátová22,331
Andrej Sitár202
Dominik Báleš19,663
Filip Štefún19,663
Martin Obžera19,33
Oliver Hrbáň19,33
Dalibor Krištof19
Adam Putiška18
Matúš Zemene18,33 – 1= 17,33
Danail Doganov17,33
Matúš Dzuroška16,66
Sára Valentová16
Lukáš Novák16
Belo Kováčik15,66
Lukáš Kuna15,33
Bruno Bruchánek15,33
Lea Zboňáková16 – 1 = 15

III. kategória

Od 14 do 16 rokov, do 7 minút

Meno a PriezviskoBodový priemerPoradie
Ondrej Spišák20,661
Mia Blchová192
Ivan Hrabčák18,663
Adela Poláčiková19,33 – 1 = 18,33
Adam Csomós18
Lenka Hučeková18,33 – 1 = 17,33
Ela Chytráčková17
Adela Kučerová16,66

IV. kategória

Od 17 do 18 rokov, do 9 minút

Meno a Priezvisko Bodový priemerPoradie
Michal Pajtáš23,331 laureát súťaže
Maximilián Pándy19,662

Cena pre najúspešnejšieho pedagóga: Mgr. art. Zuzana Bednárová

M. Zemene, L. Zboňáková, L. Hučeková, A. Poláčiková  nedodržali určené súťažné podmienky. Výrazne prekročili časový limit, alebo ich repertoár neobsahoval skladbu z 20.alebo 21.storočia. Preto im bolo celkové hodnotenie znížené o 1 bod.

e-Gitarová Nitra 2021

Posted on Updated on

e-Gitarová Nitra 2021

 

Organizačný poriadok Regionálnej súťaže v hre na gitare

 

Čl. 1 Základné ustanovenia

Názov podujatia: Regionálna súťaž v hre na gitare „e-Gitarová Nitra 2021“

Usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre 

Spoluusporiadateľ: Občianske združenie Apropo Gitara, Nitra 

Pravidelný termín súťaže: február

Čl. 2 Charakteristika súťaže

Gitarová Nitra 2021 je regionálna súťaž v hre na gitare, ktorá sa kvôli pandemickej situácii uskutoční elektronickou formou.

Súťažiaci zašlú video záznam súťažného repertoáru na online úložisko, ktorý následne vyhodnotí odborná porota.

Spôsob, ktorým sa videá zasielajú Vám bude sprostredkovaný po obdržaní prihlášok.

Súťažný repertoár je nahrávaný v celku a v poradí, tak ako je uvedený v prihláške.

Videozáznam súťažného repertoáru nesmie presiahnuť časový rámec príslušnej kategórie a taktiež nesmie javiť známky digitálnej zvukovej úpravy.

Videozáznam súťažného čísla je nahratý na šírku. Na zábere sú zachytené celé osoby.

Súťažné čísla sú nahrávané v akusticky a esteticky vhodných priestoroch.

Nahrávka je označená menom súťažiaceho, s označením kategórie a s názvom vysielajúcej ZUŠ.

Uzávierka prihlášok :

Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať cez webový formulár najneskôr do 22.01.2021, ktorý nájdete na stránke www.apropogitara.eu

Termín a miesto konania: Online internetový priestor, prijímané súbory budú akceptované do 12.02.2021.

Čl. 3 Poslanie súťaže a riadenie súťaže

Regionálna súťaž v hre na gitare, s poslaním:

 • rozvoj tvorivej záujmovej umeleckej činnosti a rozvoj muzikality detí a mládeže,podpora,výmena skúseností v oblasti interpretácie hudobných diel,
 • konfrontovať tvorivú činnosť a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov a pedagógov hry na gitare v Nitrianskom regióne a okolí,
 • vytváranie podmienok pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach v tejto oblasti,
 • dať priestor na tvorivú činnosť.

Na čele riadiacej štruktúry je odborná komisia, ktorá úzko spolupracuje s odbornými garantmi súťaže. Odbornú komisiu riadi jej predseda.

Súťaže sa môže zúčastniť mladý interpret, ktorý nie je žiakom strednej, alebo vysokej školy s hudobným zameraním (ani žiakom prípravného ročníka), spĺňa vekové požiadavky a naštuduje predpísaný repertoár.

Čl. 4 Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií.

Súťaž ako umelecké podujatie má vyhranenú dramaturgiu:

 • zaslanie súťažného repertoára
 • hodnotenie odbornou porotou
 • zverejnenie výsledkov súťaže
 • publikovanie porotou vybraných videí
 • odoslanie diplomov a cien úspešným súťažiacim

Členenie súťaže:

 A. Sólová hra na gitare
Minimálne dve skladby rôznych období, povinná je skladba autora 20. alebo 21. storočia.

 B. Komorná hra pre gitarové duá, triá a kvartetá

Súťaž je jednokolová.
O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek súťažiaceho ku dňu súťaže.

Kategórie

 Sólová hra na gitare

I. kategória – do 10 rokov (vrátane) – do 3.min.

II. kategória – od 11 do 13 rokov – do 5 min.

III. kategória – od 14 do 16 – do 7 min.

IV. kategória – od 17 do 18 rokov – do 9 min.

 Komorná hra

 O zaradení do príslušnej kategórie rozhoduje vek najstaršieho člena zoskupenia ku dňu súťaže.

I. kategória – gitarové duo, trio, kvarteto – do 11 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní max. 5 min.

II. kategória – gitarové trio, kvarteto – do 15 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní max. 7 min.

III. kategória – gitarové kvarteto – do 18 rokov – ľubovoľný repertoár v trvaní v trvaní max. 9 min.

Čl.5 Účastnícke poplatky a ich úhrada

Účastnícky poplatok za každého súťažiaceho v sólovej hre a komornom zoskupení je 10 €.

Výšku uvedeného poplatku prosíme uhradiť prevodným príkazom na č. účtu:

SK 8802 000 000 0028 3554 1357.

Do poznámky uveďte meno účastníka alebo názov Vašej školy.

Čl. 6 Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže

Súťaž odborne a organizačne riadi organizačný výbor súťaže. Na čele organizačného výboru je jeho predseda.

Čl. 7 Hodnotenie súťaže

Výkony súťažiacich hodnotí 3 členná odborná porota zložená z popredných domácich a zahraničných pedagógov a interpretov, pričom jeden z jej členov je z Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne udeliť iné ocenenia.

A. Sólová hra

Odborná porota určí: v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich

Všetci účastníci dostanú za účasť pamätný list.

Porota môže okrem poradia udeliť tieto ceny:

 • Laureát súťaže
 • Cena pedagógovi
 • Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia

B. Komorná hra

Odborná porota určí poradie zoskupení na základe bodovania.

Porota môže okrem poradia udeliť tieto ceny:

 • Cena najlepšiemu zoskupeniu súťaže

Čl. 8 Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 949 01 Nitra

Mgr. Anna Fintová, PhD. – riaditeľka

Telefón:037/741 56 29

Mobil: 0903 532 548

e-mail: zusnitra@zusnitra.sk

www.zusnitra.sk

Organizačný štáb: info@apropogitara.eu, tel.:0902 904 912

Čl. 9 Rozpočet súťaže

Rozpočet sa tvorí na základe vstupných dát /počet účastníkov, počet sólistov zoskupení, aktuálne cenníky …/ a jeho krytie je zabezpečované viacerých zdrojov:
Príspevok o.z. Apropo Gitara
Sponzorské a donorské príspevky
Súťažný poplatok

Použitie a vyúčtovanie príspevkov, dotácii a grantov je realizované na základe uzavretých zmlúv a predkladané prispievajúcim organizáciám.

ČL. 10 Ochrana osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Súťažiaci účasťou vyslovuje  súhlas s podmienkami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, adresa, videozáznam v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od začiatku súťaže.

Rozpočet sa tvorí na základe vstupných dát /počet účastníkov, počet sólistov zoskupení, aktuálne cenníky …/ a jeho krytie je zabezpečované viacerých zdrojov:
Príspevok o.z. Apropo Gitara
Sponzorské a donorské príspevky
Súťažný poplato

Použitie a vyúčtovanie príspevkov, dotácii a grantov je realizované na základe uzavretých zmlúv a predkladané prispievajúcim organizáciám.

Čl. 11 Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.12.2020

Technika podľa Sharon Isbin

Posted on Updated on

Mnohí z nás vidia gitaru ako nástroj modernej doby. Obľubujeme jazz, rock, country a funk a máme tendenciu používať trsátko na vyjadrenie našich hudobných myšlienok. Aj keď robíme príležitostné vpády do oblasti unplugged, trávime väčšinu času s elektrikou.

No, tu je nová správa: Je tu aj iný svet gitary – svet, kde pentatonická stupnica nie je lingua franca, a ktorého obyvatelia nie sú nikdy zapojení do lampového Marshalla alebo nezbožňujú Stevie Ray Vaughana. Vitajte v ríši klasickej gitary! Táto bohatá tradícia je stará stáročia, a môžete staviť svoj starý Tube Screamer, že tí z nás, ktorí bývajú v Electrickej krajine môžu mať tiež úžitok z toho, čo sa naučili naši predkovia.

O pomoc pri prieniku do tejto nadčasovej múdrosti, sme poprosili Sharon Isbin – jednu z popredných svetových pedagógov a interpretov klasickej gitary – aby nás trochu sprevádzala. Sharon, autorka knihy Classical Guitar Answer Book [String Letter Publishing] a riaditeľka gitarového oddelenia hudobného festivalu Aspen a Dullard School v New Yorku, poskytla užitočné rady o technike tvorby tónu a hmatania, ponúkla účinné tipy na cvičenie, a ako prídavok prezradila svoj spôsob memorizácie hudby – zručnosť, ktorá ako hovorí je nevyhnutná, pre akéhokoľvek praktického hudobníka.

Sharon začína cvičeniami zameranými na riešenie konkrétnych problémov techniky v oboch rukách.

Pravá ruka

“Jedným z najlepších spôsobov na rozvoj techniky pravej ruky,” vraví Sharon, “je práca na arpeggiových etudách. Môžete začať s niečím jednoduchým, ako je aplikácia základnej vzorky brnkania s akordom Em v prvej polohe a potom opakovať vzorku rôznymi spôsobmi po strunách. To vám pomôže zvyknúť na pohyb cez všetky struny, bez toho, aby vás rušila ľavá ruka.“

Na ilustráciu, Sharon hrá cv.1a. “Táto vzorka,” vysvetľuje, “začína na spodných štyroch strunách. Potom presuniete ukazovák, prostredník a prstenník na ďalšie vyššie struny  [takt 2], nasledované palcom [takt 3]. Pokračujete s presúvaním prstov nasledovaných palcom  [takty 4 a 5]. Nakoniec, zostupujete len s palcom [takty 6 a 7], takže si zvyknete, že palec a prsty sú oddelené – čo sa nestalo pri pohybe nahor. Opakujte každý takt trikrát, než sa presuniete k ďalšej vzorke.”  Venujte pozornosť označeniu prstov (p, i, m, a).

Pri ďalšom cvičení, cv.1b je vzorka z cv.1a obrátená.

Cv.1c ukazuje variantu v 2/4 takte. „Môžete vymyslieť iné vzorky,“ hovorí Sharon. „V tomto cvičení môžete použiť akúkoľvek kombináciu štyroch prstov pravej ruky.“

(pokračovanie nabudúce…)

Level gitaristu v číslach :)

Posted on Updated on

1 – Úplný začiatočník
Najnižšia úroveň skladby. Prstoklad je jednoduchý, tempo je pomalé a rytmy sú pravidelné. Vysvetlivky sú obšírne a predpokladajú malé alebo žiadne predchádzajúce znalosti. Tieto skladby sú určené pre začiatočníkov v prvých týždňoch hrania na gitaru.

2 – Začiatočník
Mierne pokročilejšie prstoklady, rytmy sú stále ľahké, a nevyskytujú sa žiadne pokročilé techniky. Používajú sa jednoduché akordy. Správne hrajúci študent by mal ukázať plynulosť, ale na tejto úrovni, frázovanie, vibrato, ešte nie sú súčasťou skladby.

3,4 – Stredný
Na tejto úrovni sa vyskytuje niekoľko rýchlejších liniek. Skladby obsahujú trochu zložitejšie techniky, ako je stúpajúca a klesajúce legato. Tieto skladby tiež začínajú vyžadovať komplexnejšiu znalosť teórie, a úvod (aj keď nie ovládnutie) do ťažších techník, ako je sweeping and hybrid picking.

5,6 – Pokročilý
Na tejto úrovni sa objavuje rýchlejší alternatívny picking trhanie, zložitejšie rytmické figúry, ako napr. trysk a trioly, spolu s niektorými zložitejšími tvarmi akordu. Okrem toho budeme vidieť použitie stupníc „3 noty na strunu“, všeobecne vyššie tempá a vyspelejší sweeping and hybrid picking.

7,8 – Veľmi pokročilý
Hra dosahuje veľké rýchlosti, obsahuje ťažšie exotické stupnice so silovými hmatmi, a zložitejšími akordmi. Vedenie hlasov v akordoch vyžaduje tiež silové hmaty.

9,10 – Šialený
Komplexná technika, bez jednoduchších častí na oddych, tieto skladby majú „Wau!“ faktor. Väčšina žiakov nebude môcť hrať skladby na tejto úrovni v plnej rýchlosti, ale sú skvelým zdrojom na zistenie, na akých technikách potrebujete pracovať aby ste sa dostali na šialenú úroveň.

Princípy výberu gitarového programu

Posted on

Úspech koncertu často závisí od programu, ktorý si vyberieme. Všeobecne sa používa päť kritérií na zostavenie koncertného repertoáru.

1.Princíp kontrastu

Podľa charakteru skladieb – virtuózne, živé skladby sa striedajú v protiklade s lyrickými. Tento princíp má nedostatok – v prípade, že je program rozsiahly, ku koncu koncertu poslucháč “dostane horúčku”. Princíp kontrastu je vhodný pri krátkych koncertných vystúpeniach (5-6 skladieb).

2. Princíp historického obdobia

Väčšina súčasných koncertných programov je zostavená podľa zásady “od renesancie po súčasnosť”. Podstatou tohto princípu je ukázať vývoj hudby cez prizmu času.
Zahrať po jednom diele v každom historickom štýle (barokový, klasicistický, romantický, moderný) je zvyčajne zaujímavé a má veľký účinok na poslucháčov, okrem toho gitarista demonštruje schopnosť hrať v rôznych hudobných štýloch (ovšem nie vždy ).

3. Princíp jedného skladateľa (jedného obdobia)

Na takéto koncerty sa môžu podujať len hudobníci s veľkými skúsenosťami. Napríklad David Russell nahral na disk komplet Francisca Tárrega a Antonia Laura.

4. Princíp cyklu skladieb

Na koncerte sa hrajú ľubovoľné cykly skladieb. Napríklad Andrés Segovia interpretoval cyklus”Castillos de Espana”, ktorý skomponoval Federico Moreno Torroba, Kazuhito Yamashita hral zas “12 etúd” Heitora Villa-Lobosa, atď.

5. Princíp jedného štýlu

Sú gitaristi, ktorí hrajú prevažne v jednom štýle, ale veľmi dobre. Napr.: Costas Cotsiolis hrá výnimočne hudbu Lea Brouwera, Pavel Steidl zas hudbu Johanna Kaspara Mertza atď.
Toto sú základné princípy zostavovania koncertných programov. Preskúmajme najpopulárnejší princíp: “Od renesancie po súčasnosť“. Štruktúra programu je napríkald takáto:
⦁ Johann Sebastian Bach, Silvius Leopold Weiss, John Dowland, Gaspar Sanz, Alonso Mudarra, Luis de Milan, Robert de Visée atď.
⦁ Fernando Sor, Mauro Giuliani, Dionisio Aguado, Luigi Legnaniho, Niccolò Paganini, Ferdinando Carulli, atď.
⦁ Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquin Turina atď.
⦁ Manuel Maria Ponce, Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Roland Dyens, Nikita Koshkin atď.
A znova platí: virtuózne alebo lyrické, svižné, koloratívne.
Teraz môžeme zo zoznamu zvoliť skladby podľa vlastného hudobného vkusu, samozrejme s ohľadom na svoje technické možnosti. Neodporúčam hrať “na doraz“, budete sa cítiť počas predstavenie uvoľnenejšie, čo je dobre.
Voľne preložené zo stránky Classical Guitar Library