O nás

O nás
Občianske združenie Apropo Gitara je nepolitické združenie profesionálov a priateľov klasickej gitary, pôsobiace v Nitre. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť podporu a motiváciu žiakom a študentom venujúcim sa štúdiu gitary na základnej umeleckej škole, ale aj mimo nej.
Apropo Gitara sa venuje hlavne príprave podujatí, ktoré študentom a žiakom umožnia vo väčšej miere sebarealizovať sa, dá im perspektívu vystupovať, stretávať sa so spoluhráčmi a vzájomne sa motivovať.
Našou hlavnou ideou je dať najavo našim žiakom, že počas prvých krokov vo svete klasickej gitary nie sú sami. Myslíme si, že klasická hudba nie je hudbou pre pár vyvolených, ale má pevné miesto v každodennom živote mladého človeka.
Okrem klasickej gitary sa venujeme aj príprave a podpore podujatí v oblasti menšinových žánrov, s dôrazom na akustickú gitarovú hudbu.